Automatické kulturní mlýny: program festivalu

AKM-lista

www.divadlo29.czwww.offcity.cz /www.mlynymestu.cz

čtvrtek 30. 5.

17:00
Vstupte, dnes meleme (ale jinak) / zahájení festivalu
Pronikavé oči Josefa Gočára shlíží z ochozů Automatických mlýnů. Mlýnské stroje ani nedutají, pokorně utichly. Dnes nemeleme. Co naplat… Automatické mlýny architekta Josefa Gočára ukončily svůj provoz po sto jedna letech a čekají, co s nimi bude dál. Využíváme situace a otevíráme jejich brány, oživujeme jejich zdi, pročechráváme usazenou mouku a mísíme ji s uměním, historií, vzpomínkami, novými chutěmi a vůněmi. Gočárovy mlýny oslovily studenty a pedagogy pražské školy současného umění Scholastika, light designery, architekty či studenty architektury, historiky i teoretiky. Budova nyní vdechuje jejich viditelně neviditelné umělecké intervence, projekce vzpomínek i vizí do budoucna. V areálu mlýnů můžete spočinout v baru, nakoupit tematickou literaturu v místním dočasném knihkupectví nebo si prohlédnout soutěžní návrhy památníku prvního českého aviatika Jana Kašpara. A nezapomeňte na uvítanou pokynout Josefu Gočárovi, má to rád a je tu panem domácím. Vstupte, dnes meleme, ale jinak!

19:00 & 21:30
Divadlo Gočár / muzikál
Muzikál Miloše Orson Štědroně, ve kterém největší čeští architekti 20. století rýsují a zpívají. V novém hudebně-divadelním představení vystupují tři jedineční architekti, kteří ovlivnili svými stavbami a názory podobu českých měst a prostor – vedle Josefa Gočára a Pavla Janáka je to ještě autor přestavby Pražského hradu, Slovinec Jože Plečnik. Režie: Jan Nebeský.

Vstupné: 200 Kč

pátek 31. 5.

19:00
Divadlo Gočár / muzikál
Repríza muzikálu Miloše Orson Štědroně, ve kterém největší čeští architekti 20. století rýsují a zpívají.

Vstupné: 200 Kč

21:00
Mike Parker’s Unified Theory (US/PL) / koncert
Newyorský rodák, basista a skladatel Mike Parker a jeho kapela Unfied Theory složená ze skvělých polských jazzmanů. Funk, hip-hop, jazz, rock, pop, world music, klasika i avantgardní výboje. To vše ve vyváženém poměru melodické kompozice/improvizace. Energický závěr pátečního večera!

Koncert je uváděn v rámci projektu Jazzconnexion 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

Vstup dobrovolný

pondělí 3. 6.

18:00 OHA vs. cyklogenerel + vyhlášení soutěže Do práce na kole 2013 / diskuse
Přijde den, kdy budou mít Pardubice bezpečnou a spojitou infrastrukturu pro cyklisty? Městský cyklokoordinátor představí nový klíčový plán pro její rozvoj – cyklogenerel. Diskuzi a prezentaci cyklogenerelu bude předcházet slosování a vyhlášení výsledku soutěže Do práce na kole 2013.

Vstup volný

úterý 4. 6.

17:00
Náhrdelník Chrudimky / vernisáž ZUŠ Polabiny
Zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Polabiny, které vznikly na jejich výtvarném soustředění nazvaném Náhrdelník Chrudimky.

18:00
Náhrdelník Chrudimky / workshop Odboru hlavního architekta
Shrnutí výsledků 1. workshopu nad zadáním projektu Náhrdelník Chrudimky a prezentace studie, která na základě tohoto zadání vzniká. Studie a následně další stupně projektu řeší zobytnění nábřeží řeky Chrudimky od Vinice po soutok s Labem. Ateliér A91 a Odbor hlavního architekta Pardubice společně se všemi účastníky tohoto 2. workshopu posunou studii směrem k podrobnější dokumentaci a doufáme i realizaci.

Vstup volný

20:00
KYX Orchestra / koncert
Třiadvacetihlavý jazzfunkový big band rozvibruje a rozvíří i ty nejusazenější zbytky mouky v mlýnech.

Vstup dobrovolný

středa 5. 6.

17:00
Pardubické podhoubí / přednáška
Prezentace výsledků mapování pardubické kultury a dalších záměrů. Projekt představí jeho zpracovatelé a zástupci města. www.pardubickepodhoubi.cz

Vstup volný

čtvrtek 6. 6.

17:00
Offcity architekti: Patrik Hoffman / přednáška
Patrik Hoffman vedl společně s architektem Martinem Rajnišem ateliér H.R.A. Architekti, od roku 2005 má vlastní ateliér Hoffman. Letos získal za konverzi Uhelného mlýnu v Libčicích nad Vltavou národní cenu za architekturu – Grand Prix 2013. Architekt Patrik Hoffman ve své přednášce představí nejen svůj zmiňovaný vítězný projekt, ale bude hovořit též o periferii v centru a centru na periferii.

Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu Offcity 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

19:00
Radomil Uhlíř & Jan Štolba / performance
Entré Radomila Uhlíře, vypravěče zenových vtipů, pěvce, básníka surrealisticko-dadaistických vizí, buldozerního tanečníka a taktéž malíře, a saxofonisty Jana Štolby k vernisáži Radomilových obrazů v Klubu 29, kam bude směřovat následný pospolitý průvod.

neděle 9. 6.

14:00-18:00
Salón Máří Gočárové – moučně bílé nedělení odpoledne / automatický mini trh & piknik
Zatímco Josef má plno práce s architekturou a kubismem, jeho žena Marie si pudruje nosík hladkou moukou a pořádá přátelská nedělní setkání laděná do jemně pastelových žitných a pšeničných barev. Mini trh na dvorku Automatických mlýnů! Lahodné a zdravé delikatesy z chráněné kavárny Výměník i odjinud, slušivá móda, šperky a drobnosti od Bramborové, z Ateliéru Ženy, místních krámků i z daleka. Napoli a jejich knížky, vystřihovánky a další nezbytnosti, které prostě musíte mít, a mnoho dalšího. K tomu (rondo)kubus dílen, hudby a divadla. Od 15 hodin například Loutkové pohádky pro děti, rodiče i moučné červy.

20:00
Lenka Dusilová / koncert
Zpěvačku Lenku Dusilovou můžete znát z jejího působení v kapelách Sluníčko, Pusa, Lucie, ale i z hostování na albech Jana Buriana, Vertiga, Fru Fru, Clarinet Factory a mnohých dalších. V posledních letech vystupuje zejména s projektem Eternal Seekers a s kapelou Baromantika. V Automatických mlýnech máte možnost navštívit její sólové vystoupení.

Vstupné: 190 Kč

pondělí 10. 6.

17:00
Offcity architekti: Benjamin Frágner / přednáška
Benjamin Frágner, historik architektury, se věnuje ochraně a proměnám průmyslových staveb. Od roku 2002 je ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT. V Automatických mlýnech bude prezentovat obecné zkušenosti týkající se nového využití industriální architektury s ukázkami především zahraničních příkladů.

Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu Offcity 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

středa 12. 6.

17:00
Offcity architekti: Alexandra Brabcová / přednáška
Alexandra Brabcová vystudovala filosofickou fakultu a působila v Národní galerii v Praze, od roku 2012 působí jako manažerka v týmu společnosti Plzeň 2015. „Budovy mlýnů patří mezi nejpopulárnější objekty konverzí v průmyslovém dědictví, a o to větší je to výzvou pro Pardubice.“ Přednáška nás provede různými konverzemi průmyslových objektů v Evropě a USA – od bytů po nové kulturní instituce pro 21. století.

Pořádá o.s. Terra Madoda v rámci projektu Offcity 2013 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Vstupné: 50 Kč

čtvrtek 13. 6.

16:00
Nové využití Automatických mlýnů / vernisáž výstavy studentských projektů
Výstava představí studentské projekty zabývající se příležitostmi a limity, které skýtá pardubická architektonická ikona u břehu Chrudimky – Automatické mlýny bratří Winternitzů. Studentské projekty se zamýšlí nad možnostmi, které tato stavba nabízí, prověřují, jaké nové využití je vhodné v rámci struktury Pardubic a především s ohledem na kulturně – historickou hodnotu objektu. Nabízí rozličné koncepty přístupu k této budově a jejímu dalšímu životu. Veřejnost bude mít možnost se k jednotlivým konceptům v průběhu konání výstavy vyjádřit, ohodnotit jejich kvalitu a možný přínos pro život v Pardubicích. Součástí vernisáže bude zároveň prezentace krátkých příspěvků k jednotlivým projektům.

Výstavu, která je výstupem semestrálního workshopu, pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Fakultě architektury ČVUT.

Vstup volný

20:00
Tereza Lenerová Hradilková: Deadline / tanec
Taneční duet v podání Kateřiny Dietzové a Pasi Mäkëleho. Tanečně-pohybová inscenace choreografky Terezy Lenerové Hradilkové reagující na rychlost, se kterou probíháme dnešním světem. Neustále si tvoříme další a další deadliny, ale na svůj vlastní deadline se bojíme pomyslet. Co všechno chceme stihnout, než zemřeme?

Představení pořádá Divadlo 29 za finanční podpory statutárního města Pardubice a ve spolupráci s o.s. Terra Madoda v rámci festivalu Tanec Praha 2013, který je organizován občanským sdružením Tanec Praha o. s.

Vstupné: 120 Kč

pátek 14. 6.

10:00-18:00
Think Tank: Automatické mlýny / konference
Think tank jako „myšlenková nádrž“, zdroj informací, konceptů a nápadů, jejichž společným jmenovatelem je budoucnost Gočárových mlýnů. Přijďte si poslechnout mezioborovou diskusi a prezentace přizvaných hostů na téma konverze a možné využití průmyslových budov s přesahem do problematiky pardubických Automatických mlýnů. Diskuse se zúčastní architekti, historikové, zástupci města i současného majitele, příležitost zapojit se do diskuse budete mít ale i vy. Tento think tank je součástí cesty hledání budoucího využití mlýnů a byl vyvolán nezávislou iniciativou Mlýny městu! Více informací o programu a hostech na www.mlynymestu.cz.

Vstupné: 50 Kč

20:00
Automatický improvizační orchestr + Setkáme se s Gočárem / koncert & tanec
6 hudebníků, 6 tanečníků, 6 prostorů a 1 světelný designér se prolnou v jednom večeru, aby vytvořili společný příběh. Pohyb, zvuk a ticho. Šestice tanečnic a elektroakustický improvizační orchestr složený jen pro tuto příležitost, pro tento prostor. Neopakovatelné momenty, magie přítomného okamžiku.

Pořádá Divadlo 29 ve spolupráci s o.s. Terra Madoda v rámci projektů Ostrovy v pohybu a Electroconnexion 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Vstupné: 50 Kč

Festival pořádá Divadlo 29 – KC Pardubice ve spolupráci s o.s. Terra Madoda, o.s. Offcity a Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze za finanční podpory statutárního města Pardubice a EOP.

Areál i budova Automatických mlýnů jsou pro veřejnost otevřeny ve dnech konání akcí vždy od 17 hodin do konce programu, není-li uvedeno jinak. U divadelních a tanečních představení a přednášek je kapacita omezená, rezervace nepřijímáme.

Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum, nám. Republiky 1, Pardubice.

Online předprodej: www.ticketportal.cz

Více informací o programu a jednotlivých aktivitách najdete brzy na stránkách pořadatelů.

09
Úno 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 4 komentáře

4 reakce na : Automatické kulturní mlýny: program festivalu


    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'harimau_comment' not found or invalid function name in /data/www/mlynymestu.cz/www.mlynymestu.cz/wp-includes/class-walker-comment.php on line 174