Automatické mlýny: jejich osud ještě není zpečetěn

zastupitelstvo

V úterý dne 17. září 2013 proběhlo 28. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, v rámci jehož programu se projednávalo také téma pardubických Automatických mlýnů. Dříve slibované jednání o odkupu areálu včetně mlýnských budov se však změnilo pouze na diskusi o zprávě koordinátora, v níž její autor ing. arch. Ondřej Teplý informuje o současném stavu a možnostech dalšího postupu ohledně využití areálu a budovy Gočárových automatických mlýnů pro rozvoj města Pardubice, a nabídce společnosti Delloitte na zpracování studie využitelnosti a její ekonomické posouzení ve variantách v ceně přibližně 500 000 Kč. Zprávu koordinátora vzali pardubičtí zastupitelé na vědomí, nabídka firmy Delloitte byla zamítnuta.

I když zastupitelé na svém posledním zasedání možnost odkupu formálně neřešili, rozvinula se poměrně rozsáhlá diskuse, která jednak odhalila různý stupeň obeznámenosti zastupitelů s problematikou a předloženými podklady, jednak ukázala spektrum názorů na možnou budoucí akvizici areálu.Zastupitelé byli nově informováni, že město Pardubice dostalo oficiální nabídku od společnosti GoodMills a. s. na odkup mlýnů za 40 miliónů Kč s platností do konce roku a s nadstandardní možností rozložení částky do několika let.
„Tímto bychom chtěli poděkovat všem 15 zastupitelům, kteří jsou si vědomi hodnoty areálu s památkově chráněnými mlýny a kteří podpořili nabídku společnosti Delloitte na zpracování studie využitelnosti. Můžeme se domnívat, že oněch 11, kteří se zdrželi hlasování, měli problém pouze se smysluplností této studie, která ve výsledku schválena nebyla.“, říká ing. arch. Ondřej Teplý, městem dočasně pověřený koordinátor procesů spjatých s Automatickými mlýny a spoluzakladatel iniciativy Mlýny městu!

Shrneme-li poněkud nepřehlednou situaci, vlastní osud mlýnů ještě není zpečetěn, město bude muset na výše zmiňovanou nabídku stávajícího vlastníka zareagovat. To, co se v celé věci mění, je fakt, že nyní společnost GoodMills a. s. nebude jednat výhradně s městem Pardubice, jak tomu bylo doposud, ale možnost koupě mlýnů s areálem se nyní nabízí komukoli. Může se tedy stát, že se znenadání objeví soukromý investor, který Automatické mlýny od nynějšího vlastníka odkoupí. Město, které není na tuto variantu absolutně připraveno, bude moci jen doufat ve velkorysost budoucího majitele, že město přizve k zapojení se do procesu nového využití a že nepůjde o překupníka či „drsného“ developera. V tuto chvíli mlýny chrání pouze jejich památková ochrana a špatná územní studie s možností přeregistrace.

Dle názorů některých zastupitelů včetně paní primátorky je ideální variantou čekat, až se někdo objeví, a jak řekl klasik Jára Cimrman ústy jedné z postav hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký: „pak se do toho vložit“. Otázkou zůstává, jestli už nebude pozdě…

Iniciativa Mlýny městu, čili volné uskupení osob a organizací, kterým není osud Gočárových mlýnů lhostejný, nyní plánuje další strategii. Pokusí se navázat užší spolupráci s některými odbory Magistrátu města Pardubic (Odbor hlavního architekta, Odbor kultury a cestovního ruchu) a dalšími místními subjekty s cílem vytvořit komplexní materiál, který by mohl posloužit k další argumentaci.

Ing. arch. Ondřej Teplý
a iniciativa Mlýny městu!

 

23
Úno 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 2 komentáře

2 reakce na : Automatické mlýny: jejich osud ještě není zpečetěn

 1. Ladislav Lehký píše:

  Uvedený souhrn aktuálního stavu „Mlýnů městu“ se mi zdá přece jen spíše pesimistický. Rozhodnutí nerozhodnout, resp. rozhodnutí odkládat tak dlouho, jak to jen půjde se přece už mnohokrát osvědčilo. Prokopka, Tesla ….
  To, že je něco památka, přece v ČR nic neznamená. Pokud vyhoří nebo bude několik let chátrat, nakone firma Deloite za 500 tis. ráda zpracuje posudek, že nejekonomičtější řešení je zbourat a prodat pozemky. Malá naděje je, že přece jen čas už pokročil a občas se korupce vyšetřuje a snad bude i soudit. Bylo by škoda, kdyby v Pardubicích zbyla jako památka na posledních 25 let jen Holečkova vila a Afi palác.
  Moc bych si přál, aby se mlýny podařilo zachránit.
  L.

 2. Lukáš Stehno píše:

  Je pravda, že pokud se v našem městě jedná o lukrativních pozemcích, tak je tady vždy na prvním místě obava, kdo bude schopen předvést tu nejlepší lobbingovou hru. Ale právě snad proto, že už hotel Grand je tam, kde je a Afi Palác vlastně taky, tak by snad nynější zastupitelstvo mohlo alespoň pro jednou tuto hru nehrát a poprvé za dvacet tři let udělat rozhodnutí, které jim rádi posvětí všichni obyvatelé města, bez ohledu na stranickou sympatii. Příští rok máme komunální volby a někteří zastupitelé se již na magistrát nedostanou. Právě pro ně je to historická příležitost, zapsat se do dějin a říct si, že se účastnili něčeho, co tady po nich zůstane.