VÝZVA | Máme hlavu plnou mlýnů! | vyjádření zájmu o osud Automatických mlýnů

Máme hlavu plnou mlýnůVšem příznivcům Automatických mlýnů!

V nejbližší době očekáváme několik rozhodnutí, která zásadně ovlivní budoucnost Automatických mlýnů. Dá se bez nadsázky říci, že právě teď stojíme na osudové křižovatce.

V úterý 17. září 2013 bude téma přetřásat městské zastupitelstvo a podle dosavadních reakcí politické reprezentace očekáváme spíš nezájem či dokonce odmítnutí návrhů směřujících k odkoupení areálu Městem. Po tomto jednání se tedy zřejmě otevře cesta k volnému prodeji, a přestože víme, že stávající majitel – společnost Goodmills – bude hledat kvalitního investora, bude záviset na mnoha složitých okolnostech, zda to pro mlýny a tím pro město dopadne dobře.

Připravili jsme pro vás materiály (Zpráva koordinátora), které by měly stručně shrnout současný stav mlýnů, jejich potenciál a možné scénáře do budoucna. Ty by vám měly poskytnout dostatek informací pro zvážení vaší další aktivní podpory – ať už formou dalšího šíření či osobního zapojení.

Osobně můžete podpořit myšlenku Mlýny městu přímo na 28. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se uskuteční v úterý 17. září 2013 od 14 h ve Společenském sále radnice na Pernštýnském náměstí. My tam budeme, abychom vyjádřili zájem veřejnosti o osud této výjimečné stavby a celého areálu – budeme rádi, když se k nám připojíte!

Akci jsme nazvali „Máme plné hlavy mlýnů“ a poznáte nás tak, že naše hlavy ozdobí jejich známá silueta. Pokud se chcete připojit touto formou, tak návod naleznete zde. Můžete však zvolit i jinou formu podpory!

16
Úno 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Komentáře jsou uzamčeny.