Workshop – Automatické mlýny bratří Winternitzů / 1 setkání

Workshop 1
8. března 2013 proběhlo první setkání v rámci workshopu hledání nového využití automatických mlýnů bratří Winternitzů v Pardubicích, který připravuje za podpory grantu SGS12/202/OHK1/3T/15 Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT pro studenty architektury v letním semestru 2013.

Úvodního semináře v pardubickém Divadle 29 se zúčastnilo 49 studentů z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze a Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Po úvodním slovu Benjamina Fragnera z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT současný stav mlýnů přiblížil Pavel Skřivan z firmy GoodMills, jež mlýny nyní prodává. Následoval příspěvek Ondřeje Teplého (architektonická kancelář Mixage) a Vladimíra Lavríka (Odbor hlavího architekta města Pardubice), ve kterém představili řešené území v urbanistickém kontextu města. V druhém bloku vystoupil autor stavebně-historického průzkumu mlýnů František Radek Václavík (historie a stavební vývoj), Dita Dvořáková z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT (architekt Josef Gočár) a Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu, jež nastínila vztah památkové péče k industriálním stavbám. Poté následovala exkurze do mlýnů.

→ odkaz na zdroj

08
Úno 2013
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Komentáře jsou uzamčeny.