Co se umlelo v roce 2013?

Podívejte se na přehled nejvýznamnějších událostí kolem Automatických mlýnů v roce 2013.

březen 2013

→ ukončení provozu mlýna

→ vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů

23. dubna 2013

→ Rada města Pardubic vyhlašuje areál Automatických mlýnů za objekt veřejného zájmu

květen – červen 2013 a září – říjen 2013

multižánrový festival Automatické kulturní mlýny 1 a 2

→ prostory majitelem bezplatně zapůjčeny, festival iniciuje a realizuje Divadlo 29, na programu se podílí 14 dalších subjektů z Pardubic i mimo ně (převážně neziskové organizace z kulturní, vzdělávací, umělecké i sociální sféry)

→ na přípravách a organizačním zajištění festivalu se podílí skupina dobrovolníků čítající 38 osob, která na festivalu odpracovala celkem 1450 hodin

→ rámci obou částí festivalu se odehrálo 15 divadelních představení, 6 tanečních a divadelních performancí, 12 koncertů, 6 výstav, 7 přednášek, 6 filmových projekcí, 1 konference a několik workshopů. Tyto akce navštívilo téměř 4400 návštěvníků.

→ v rámci festivalu se koná mezioborová diskuse THINK TANK o budoucnosti Automatických mlýnů za účasti odborníků (konverze a možné využití průmyslových budov s přesahem do problematiky pardubických Automatických mlýnů)

červen 2013 – září 2013

→ činnost koordinátora (architekt Ondřej Teplý z Iniciativy Mlýny městu!), který vedl participační proces při hledání využití památkově chráněného objektu Automatických mlýnů a přilehlého areálu. Koordinátor byl touto činností pověřen městem Pardubice na dobu tří měsíců.

ZPRÁVA KOORDINÁTORA

září 2013

→ oficiální nabídka městu Pardubice od společnosti GoodMills Česko a.s. na odkup areálu Automatických mlýnů za částku 40 mil. Kč

→ bod „Automatické mlýny“ poprvé oficiálně diskutován na zasedání Zastupitelstva města Pardubic / Zastupitelstvo se vyjadřuje ke zprávě koordinátora, kterou bere na vědomí, a odmítá nabídku společnosti Delloitte na zpracování studie využitelnosti.

5. listopadu 2013

→ vznik pracovní skupiny s názvem Mlýny, schválené Radou města Pardubic, složené ze zástupců Divadla 29, iniciativy Mlýny městu!, občanského sdružení Offcity, Odboru hlavního architekta MmP, Odboru školství, kultury a sportu MmP a Odboru kanceláře primátora MmP

→ skupina Mlýny pověřena zpracováním vize a strategie využití areálu Automatických mlýnů pro projekt „kultur fabrik“

„Kultur fabrik“ je celosvětově používaný termín pro průmyslové objekty přetvořené na víceúčelové zóny, které nově získávají funkci veřejného prostoru s kulturním, společenským i komerčním využitím.

17. prosince 2013

→ zastupitelstvo města Pardubic bere na vědomí nabídku GoodMills Česko a.s., pověřuje náměstky Františka Brendla a Michala Koláčka hledáním strategického partnera a definováním optimálního podílu města na procesu konverze areálu Automatických mlýnů na areál sloužící veřejnému zájmu

20
Pro 2013
PUBLIKOVAL
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..