Prohlášení pracovní skupiny Mlýny po Zasedání zastupitelstva města Pardubic 13. 5. 2014

Pracovní skupina Mlýny předložila počátkem května pardubickým zastupitelům dokument, jehož zpracováním byla v prosinci roku 2013 zastupiteli pověřena. Materiál popisuje výstupy z workshopu Automatické mlýny; věc veřejná, kterého se zúčastnilo 50 obyvatelů města Pardubic a z dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 21 pardubických neziskových a příspěvkových organizací (např. Východočeské muzeum, Komorní filharmonie, Péče pro duševní zdraví, ZUŠ Pardubice Polabiny, Univerzita Pardubice, Krajská knihovna, o. s. Město na kole, KC Pardubice a další). Dotazníkové šetření s představiteli pardubických neziskových organizací i workshop s veřejností poskytl pracovní skupině cenná data. Jedním z nejpodstatnějších je závěr, že město by mělo usilovat o získání vlivu nad další budoucností mlýnů prostřednictvím jejich vlastnictví nebo partnerství s potenciálním vlastníkem. Na tomto se shodlo všech 21 představitelů pardubických organizací. Dále se téměř všichni dotazovaní shodli na tom, že si dokáží představit jednorázové i periodické fungovaní svých organizací v areálu Automatických mlýnů.

Součástí dokumentu je také kapitola věnovaná podrobnějšímu popisu vize Automatických mlýnů jako kulturfabrik, jakož i návrhy regulativů vypracované Odborem hlavního architekta, které připomínají nutnost postupné rekonverze areálu v několika fázích. V neposlední řadě tento dokument navrhuje postup dalších činností spjatých s procesem odkupu a rekonverze Automatických mlýnů.

Tento materiál, který je výsledkem práce pracovní skupiny Mlýny za několik posledních měsíců, vzali na vědomí zastupitelé na posledním zasedání Zastupitelstva města Pardubic, dne 13. května 2014. Je však politováníhodné, že z jednání Zastupitelstva byl stažen jiný důležitý bod, který pověřoval náměstka primátorky Františka Brendla předložením zprávy o výsledku jednání se současným vlastníkem areálu Automatických mlýnů a předložením zprávy o výsledku hledání strategického partnera, včetně definování optimálního podílu města na procesu konverze areálu Automatických mlýnů na areál sloužící veřejnému zájmu na červnovém jednání Zastupitelstva města Pardubic. Tak se celý proces bohužel neposouvá ani o píď.

Iniciativa Mlýny městu!, která vznikla před více než rokem v březnu 2013, již od počátku nabízí městu svou pomocnou ruku v hledání cest zapojení areálu této významné architektonické stavby do struktury života města. Mezi zakladateli iniciativy figurují profesionálové z oblasti kulturního managementu, stavební historie či architektury s vazbami na další profesionály nejen v rámci České republiky.

Otevřená pomoc však nemůže fungovat bez podpory, v tomto smyslu především politické. Ačkoli jsme na zasedání Zastupitelstva zaznamenali několik pozitivních ohlasů na naši práci, za něž děkujeme, nikdo ze zastupitelů bohužel k tématu dosud nepřistoupil aktivně. Pracovní skupina Mlýny sesbírala výše zmiňovaná relevantní data, která reprezentují názor 21 pardubických organizací i vzorek veřejného mínění, uši zastupitelů, zdá se, jsou však k hlasu veřejnosti hluché. Názor, že přístup volených zástupců města k tématu Automatických mlýnů je velmi pasivní, uvedla v rámci workshopu na téma Automatické mlýny ostatně i širší veřejnost jako největší zápor. Což se po posledním zasedání pardubického zastupitelstva znovu potvrzuje.

  • Iniciativa Mlýny městu, jakož i pracovní skupina Mlýny i nadále nabízí aktivní pomocnou ruku v procesu rekonverze Automatických mlýnů.
  • Žádáme však o mnohem aktivnější přístup a spolupráci zastupitelů a vyzýváme též k aktivnímu a korektnímu jednání s GoodMills a. s., stávajícím majitelem.
  • Doufáme, že zastupitelé „vezmou rozum do hrsti“ a nenechají celou věc a následně i Automatické mlýny samotné ležet ladem, ale že naopak podniknou jasné kroky k tomu, aby se zabývali hledáním strategického partnera.

Zároveň je nutné začít se věnovat naplánování postupného využití areálu. Jak zdůrazňujeme v předkládaném materiálu, je potřeba, aby vize oživení Automatických mlýnů byla uskutečňována krok za krokem – prostřednictvím menších projektů. Areál je možné využít za stávajících podmínek (bez zásadních stavebních úprav) pro pronájem kanceláří a dílen, pro konání venkovních komunitních, kulturních a sportovních akcí.

Pracovní skupina Mlýny je složená ze zástupců Divadla 29, iniciativy Mlýny městu!, spolku Offcity, Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic (dále jen MmP) a Odboru školství, kultury a sportu MmP

20
Kvě 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..